Tercih Kılavuzu Yayımlandı: Kamuya KPSS'siz 805 Memur Ataması Yapılacak

Son dakika haberi: 2828 sayılı kanuna kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına en az ilkokul-ortaokul mezunları arasından 805 memur ataması yapılacağı açıklandı. KPSS puan şartsız memur atamasında başvuru bilgileri ve şartları yazımızda.

Tercih Kılavuzu Yayımlandı: Kamuya KPSS'siz 805 Memur Ataması Yapılacak

Tercih kılavuzu yayımlandı: 805 memur alınacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada , en az ilkokul mezunları arasından kamuya kamu personeli ataması yapılacağına yer verildi. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamındaki adaylar arasındna yapılacak kamu personeli atamasında başvuru bilgileri yazımızda.

Bu ilana sadece 2828 sayılı kanun kapsamında olan kişiler başvuru yapabilir.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 805 memur ataması için tercihlerin başladığına yer verildi. e Devlet kapısı üzerinden başlayan tercihler 21 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek. Başvurusunu yapmak isteyen adaytların, tercih kılavuzunda belirtilen kodlarla tercihlerini yapması gerekmektedir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Tercihler için başvuru genel şartları şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

Kılavuzda yer alan “İşçi” kadroları için;

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

g) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.) Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

h) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2828 SAYILI KANUN NEDİR? KİMLER TERCİH VEREBİLİR?

- Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirme yapılacaktır.

- Bu yerleştirme işlemlerine yalnızca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında;

a. Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,

b. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden,

c. 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür.

- Bu nedenle yapılacak yerleştirme işlemlerine yalnızca yukarıdaki şartları taşıyan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bu şartları taşıdığının kontrolü yapıldıktan sonra hak sahibi olduğu belirlenen kişiler katılabileceklerdir.

TERCİH KILAVUZU

2828 sayılı kanun kapsamında yapılan kamu personeli alımı için tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuza baktığımızda en az ilkokul mezunlarından KPSS 'siz kamu personeli ataması yapılacağı görüldü. Kura ile yapılacak atamalar için kılavuz aşağıda.

Kılavuzun tamamı için >>>

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Edilecekler İçin 2020 Eylül Tercih Klavuzu

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Tercihler 21 Eylül tarihine kadar e Devlet kapısı üzerinden alınacak. Tercih sayfası şu şekilde:

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-hizmetler-kanunu-kapsaminda-ise-yerlestirme-tercih-islemleri

KAMU İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN