Teknik Üniversite Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Konya Teknik Üniversitesi farklı mesleklerden toplamda 62 sözleşmeli personel alacak. İşte başvuru şartları..

Teknik Üniversite Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Üniversiteler personel alımlarına devam ediyor. Kamu ilanları üzerinden yayımlanan duyuruya göre Konya Teknik Üniversitesi, güvenlik, destek personeli, mühendis, teknisyen, tekniker gibi pozisyonlarda istihdam etmek üzere toplamda 62 sözleşmeli personel alacak.

Başvuru şartları neler ?

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2.  Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
  3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  4. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  5. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış veya muaf olunması gerekmektedir).
  6. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
  7. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
  8. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
  9. Adayların 2022 KPSS(B) grubu puan türlerinden lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir. 11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  10. Özel şartlarda istenilen SERTİFİKA, BELGE VE HİZMET SÜRELERİNİN ilanın Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden önce sağlanıyor olması gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan belge ve sertifikalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru şekli ve zamanı

Adaylar başvurularını 24 Nisan 2023 tarihine kadar Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr 'den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgeleri hazırlayarak, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Kadro dağılımı ve aranan nitelikler 

Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanının tam metnine ulaşmak için TIKLAYIN