TBMM Duyurdu: Lise Mezunu Makam Şoförü Alımı Yapılacak

TBMM bağlı olarak görevlerini sürdüren Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda lise mezunları arasından makam şoförü alınacağına yer verildi.

TBMM Duyurdu: Lise Mezunu Makam Şoförü Alımı Yapılacak

TBMM şoför alacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda şoför kadrosuna lise mezunlarından personel alımı yapılacağına yer verildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası hükmü doğrultusunda Ankara'ya yapılacak şoför alımında başvuru detayları belli oldu.

Kamu Denetçiliği Kurumu makam ve hizmet araçlarını kullanmak üzere yapılacak şoför alımında lise mezunlarından KPSS P94 puan türüne göre alım yapılacağına yer verildi. Yapılacak 5 şoför alımında başvuru koşulları şu şekilde:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da muaf olmak,
 • İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye ve Türkiye’nin her yerinde görevini yapmaya engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış şoför olarak görev yapabileceğine dair sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekecektir.)
 • Lise dengi okul mezunu olmak,
 • En az D sınıfı (önceki sınıflandırmaya göre E sınıfı) sürücü belgesine 3 yıldan fazla süredir sahip olmak,
 • En az 3 yıl makam şoförü veya şoför olarak çalışmış olmak,
 • Başvuru tarihinin son günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
 • Ehliyetine herhangi bir sebeple el koyulmamış, alkol veya uyuşturucu kullanımı nedeniyle işlem yapılmamış olmak,
 • Psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak,
 • SRC 2 belgesine sahip olmak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Kamu Denetçiliği Kurumu bünyesine yapılacak şoför alımında başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvurular kurumun resmi internet adresi olan http://www.ombudsman.gov.tr de yer alan yerleştirme başvuru linkinden yapılacaktır. Sisteme eklenecek evraklar ise şu şekilde:

- T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, (tek sayfada önlü-arkalı)

- 1 adet fotoğraf,

- Müracaat tarihinin son günü itibariyle en az 3 yıl makam şoförü veya şoför olarak görev yaptığını gösteren SGK dökümü,

- 2018-KPSS (B grubu) P94 puan türünü gösterir sonuç belgesi,

- Özgeçmiş (Elle yazılmış, imzalanmış),

- Sürücü belgesi fotokopisi, (tek sayfada önlü-arkalı)

- Mezun olunan okuldan alınan diploma fotokopisi,

- Ehliyetine ilişkin e-Devlette yer alan sürücü ceza bilgisi barkodlu belge sorgulama kısmından oluşturulacak son 5 yıllık ceza bilgisini gösterir belge,

- Psikoteknik değerlendirme belgesi,
10- Adli sicil belgesi (Başvuru tarihi itibariyle güncel tarihli, E-Devletten alınan belge kabul edilecektir.),

-SRC 2 belgesi, (Bakanlık onaylı)

İlan metni için TIKLAYIN