Tarım ve Orman Bakanlığı Üst Yaş 45 Sınırıyla Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor Başvuru İle İlgili Detaylar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki farklı kadroda personel alımı için ilan yayımlandı. Başvurular 4 Temmuzda başlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Üst Yaş 45 Sınırıyla Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor Başvuru İle İlgili Detaylar

Kamuya personel alımı başvuruları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı. Bugün yayımlanan ilanla 3 gemi adamı ve 1 deniz trafik kılavuzu alımı yapılacak. Gemi adamı kadrosu için 45 yaş sınırı bulunurken deniz trafik kılavuzu için yaş sınırı aranmıyor. İşte başvuru detayları.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Açılan kadrolar için adaylar başvurularını 4 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yapacak olup başvurular 20 Temmuz 2022 mesai bitimine kadar devam edecektir. Sınav katılmak isteyen adaylar başvurularını kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ) adresinden yapabilecektir.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Özel Şartları

Başvuru Koşulları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Askerlikle ilişiği bulunmamak

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Başvuru İçin İstenen Belgeler

a) Diploma aslı ya da noter onaylı sureti

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) 4 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

d) Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınabilir.)

e) Askerlik Durum Belgesi (E-Devletten alınabilir.)

f) Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak “Denizde çalışabilir ibareli” Sağlık Kurulu Raporu (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

g) Gemi Adamı Belgelerinin aslı ya da onaylı fotokopisi (Çanakkale ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gemi Adamı pozisyonu için en az Sınırlı Kaptan Belgesi; Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gemi Adamı pozisyonu için en az Usta Gemici Belgesi, Deniz Trafik Kılavuzu pozisyonu için en az Sınırlı Kaptan Belgesi)

h) Deniz Trafik Kılavuzu pozisyonu için STCW Belgeleri (aslı ya da onaylı fotokopisi)

i) Deniz Trafik Kılavuzu pozisyonu için gemilerde en az bir yıl çalıştığını ve tercihen deniz işletmeciliği ile ilgili firmalarda en az bir yıl çalıştığını gösterir SGK dökümü

j) İletişim Bilgileri

Uygulama Sınav Yeri ve Tarihi

a. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü için 01.08.2022 tarihinde saat 10:00’da Cevatpaşa Mah. Kayserili Ahmetpaşa Cad. Merkez/ÇANAKKALE adresinde.

b. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü için 03.08.2022 tarihinde saat 10:30’da İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kazım Dirik Mh. Sanayi Cad. No:34 Bornova/ İZMİR adresinde.

c. Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü için 05.08.2022 tarihinde saat 10:00’da Sancak Mah. Liman Sok. No: 98 Yomra/TRABZON (Yomra limanı) adresinde gerçekleştirilecektir

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /