Tarım ve Orman Bakanlığı Kamuya 338 Personel Alımı Gerçekleştirecek Kadro Dağılımı Belli

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü farklı pozisyonlarda toplamda 338 kamu personeli alımı için başvurular yarın sona eriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kamuya 338 Personel Alımı Gerçekleştirecek Kadro Dağılımı Belli

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 9 farklı branşta personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan duyuruya göre toplam 338 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacak. En az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği kadrolar için 2020 KPSS’den 60 ve üzeri puan alma şartı bulunuyor.

Alım Yapılacak Kadrolar

Mühendis: 59 personel

Avukat: 27 personel

Biyolog: 1 personel

Tekniker: 16 personel

Teknisyen: 8 personel

Büro Personeli: 105 personel

Şoför: 79 personel

Temizlik personeli: 22 personel

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 21 personel

Başvuru Genel Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

2020 KPSS’den ilgili puan türünden 60 ve üzeri puan almak

Başvuru Özel Şartları

Avukat

a) Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı bölümünden mezun olmak.

b) Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak ve Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalışmış olduğunu belgelendirmek.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

b) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

c) Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahsız) sahip olmak. Özel Güvenlik Kimlik Kartını (silahsız) ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

d) Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

e) Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen "Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu yoktur." ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

1. Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

2. Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

3. Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

4. Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

5. Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.

f) Erkek adaylar için boyunun 170 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20’den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+20=95 kg ve en az 75-20=55 kg olmalıdır.) Kadın adaylar için boyunun 160 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20’den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+20=90 kg ve en az 70-20=50 kg olmalıdır.)

g) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

Şoför

a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

b) En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

c) Psikoteknik belgesine sahip olmak.

d) SRC4 belgesine sahip olmak.

e) İstenilen sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak.

f) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.

g) Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

h) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

i) Cinsiyeti Erkek olmak.

Temizlik Personeli

a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

b) Atanmaya hak kazanan adayların "Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Tam teşekküllü Hastanelerden) almaları gerekmektedir.

c) İhtiyaç halinde 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar 01/09/2022 - 10/09/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 10/09/2022 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir. Adaylar yalnızca 1 pozisyona başvuru yapabilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

• Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asil olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

• Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

• Avukat pozisyonlarına müracaat eden adayların; Avukatlık Ruhsatnamesi ile en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalıştıklarını gösterir belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

• Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Özel Şartlar Bölümünde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

• Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuran adayların sürücü belgelerini, SRC4 belgesi ve Psikoteknik değerlendirme belgelerini "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

İllere Göre Kadro Dağılımı

Sözleşmeli Pozisyonlar İçin Mezuniyet Şartı

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /