Tarım Kredi Ziraat Mühendisi ve Kamu Personeli Alımı Başvurusu Başladı

Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesine KPSS 'siz ve 60 KPSS şartı ile ziraat mühendisi ve kamu personeli alımı yapılacak. 98 personel alımı için yayımlanan ilana başvurular bugün başladı.

Tarım Kredi Ziraat Mühendisi ve Kamu Personeli Alımı Başvurusu Başladı

Tarım Kredi Kooperatiflerine personel alımı başvurusu başladı.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yayımlanan ilanlarda ziraat mühendisi ve Kooperatif Görevlisi alımı yapılacağına yer verildi. Geçtiğimiz hafta yayımlanan ilana başvurular bugün başladı.

İlanlarda adayların Balıkesir ve Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği bünyesinde çalıştırılacağına yer verildi. Toplam 98 personel alımı için yayımlanan ilana başvurular bugün başladı. Biz de Kamubulteni.com olarak ilan detaylarına haberimizde yer verdik.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • 27.03.2019 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (27.03.1989 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)
 • Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak (halen askerlik görevini yapanlar başvuruda bulunabilecek ve sınava katılabileceklerdir),
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
 • Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
 • Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

KÜTAHYA

Kütahya Bölge Birliğine bağlı Kooperatiflerde istihdam edilecek personel adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması gerekmektedir. 

Örneğin, 3 yıl boyunca Afyonkarahisar’da ikamet eden ancak son 2 aydır Kütahya’da ikameti bulunan adayın başvurusu Kütahya ilinden kabul edilecektir.

Başvurular adayın ikamet ettiği il bazında; Lisans, Önlisans ve Ziraat Mühendisi kategorileri olarak ayrı ayrı değerlendirilecektir. Adaylar son ikamet ettiği il dışında başvuru yapamayacaktır.

Lisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 - 22 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmış olan 2017-KPSS (Lisans) ve 2018-KPSS (Lisans) sınavlarının herhangi birinden KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması, ayrıca adayların, Tablo I’de belirtilen Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri vb. ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olması gerekmektedir.

Önlisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 04 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan 2018-KPSS (Önlisans) sınavına girmiş ve KPSS-P93 puan türünden en az 60 puan almış olması,  ayrıca Tablo-II’debelirtilen bölümlerden herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.

Ziraat Mühendisi kategorisinde başvuruda bulunacak adaylardan, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olanlar, KPSS şartı aranmaksızın müracaat edebileceklerdir.

Ziraat Mühendisi kategorisinde başvuruda bulunacak adaylardan; Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olmayanlar, 2017-2018-KPSS Lisans sınavlarının herhangi birinden KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı ile başvuruda bulunabileceklerdir. (Başvuruda bulunacak adayların; Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgelerinde “Ziraat Mühendisi” unvanına sahip olduklarına dair ibarenin bulunması gerekmektedir.)

Kütahya Bölge Birliğimize bağlı Tarım Kredi Kooperatiflerimizde Lisans mezunu olarak Kooperatif Görevlisi kadrosunda işe alınacak adaylar için başvuruda bulunulabilecek bölüm, kontenjan ve özel şartları gösterir Tablo I için Tıklayın

Kütahya Bölge Birliğimize bağlı Tarım Kredi Kooperatiflerimizde Önlisans mezunu olarak Kooperatif Görevlisi kadrosunda işe alınacak adaylar için başvuruda bulunulabilecek bölüm, kontenjan ve özel şartları gösterir Tablo II için Tıklayın

BALIKESİR

Balıkesir Bölge Birliğine bağlı Kooperatiflerde istihdam edilecek personel adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Balıkesir, Bursa ve Çanakkale ili Anadolu Yakası) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması gerekmektedir. Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır.

Örneğin, 3 yıl boyunca Balıkesir’de ikamet eden ancak son 2 aydır Bursa’da ikameti bulunan adayın başvurusu Bursa ilinden kabul edilecektir.

Başvurular adayın ikamet ettiği il bazında; Lisans, Önlisans ve Ziraat Mühendisi kategorileri olarak ayrı ayrı değerlendirilecektir. Adaylar son ikamet ettiği il dışında başvuru yapamayacaktır.

Lisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 - 22 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmış olan 2017-KPSS (Lisans) ve 2018-KPSS (Lisans) sınavlarının herhangi birinden KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması, ayrıca adayların, Tablo I’de belirtilen Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri vb. ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olması gerekmektedir.

Önlisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 04 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan 2018-KPSS (Önlisans) sınavına girmiş ve KPSS-P93 puan türünden en az 60 puan almış olması,  ayrıca Tablo-II’debelirtilen bölümlerden herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.

Ziraat Mühendisi kategorisinde başvuruda bulunacak adaylardan, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olanlar, KPSS şartı aranmaksızın müracaat edebileceklerdir.

Balıkesir Bölge Birliğimize bağlı Tarım Kredi Kooperatiflerimizde Lisans mezunu olarak Kooperatif Görevlisi kadrosunda işe alınacak adaylar için başvuruda bulunulabilecek bölüm, kontenjan ve özel şartları gösterir Tablo I için  Tıklayın

Balıkesir Bölge Birliğimize bağlı Tarım Kredi Kooperatiflerimizde Önlisans mezunu olarak Kooperatif Görevlisi kadrosunda işe alınacak adaylar için başvuruda bulunulabilecek bölüm, kontenjan ve özel şartları gösterir Tablo II için Tıklayın

BAŞVURU

İlanlara başvurular 8 Şubat 2019 tarihine kadar alınacka. Adaylar aşağıdaki başvuru evraklarını şahsen teslim edecekler.

 • Nüfus Cüzdanının tasdikli suretini,
 • Yüksek Öğrenim Diplomasının veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneğini,
 • Kendisinin veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) son 6 aydır, Kütahya Bölge Birliğine bağlı illerin sınırları içerisinde (Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak) ikamet ettiğini gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınacak adres bilgileri raporu,
 • Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet 4,5x6 ebadında fotoğrafını,
 • Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı İzin Belgesi olmayanlar) olarak başvuruda bulunacak adaylar için KPSS sonuç belgesi çıktısı (Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun bulunması zorunludur)
 • Ziraat Mühendisi adaylar için Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı İzin Belgesini veya bu belgeyi almaya hak kazandığını gösterir belgeyi,
 • Adli sicil kayıt belgesini,

Kütahya başvuru adresi: Kütahya Bölge Birliği : 100.Yıl Mah. Kütahya Afyonkarahisar Karayolu Bulvarı No:50 KÜTAHYA 

Balıkesir başvuru adresi: Balıkesir Bölge Birliği : Kasaplar Mah. Soma Cad. No : 9/1 10100 / BALIKESİR 

TÜM KAMU İLANLARINDAN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN