Tapu ve Kadastroya KPSS Puanı ile Memur Alımı Yapılacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Resmi Gazete 'de bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Müfettiş yardımcısı kadrosuna yapılan alımın detayları yazımızda.

Tapu ve Kadastroya KPSS Puanı ile Memur Alımı Yapılacak

Tapu ve Kadastro'ya memur alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı. 20 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan kararda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesine müfettiş yardımcısı alımı yapılacağına yer verildi. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi ve sayısı belirtilen müfettiş yardımcısı kadrolarına toplamda 20 kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Biz de Kamubulteni.com olarak bu yazımızda ilanın başvuru detaylarına yer verdik.

1.1) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birine katılmış olanlardan,

a) Hukuk bölümü için A grubu KPSSP9 puan türünden en az 85 puan almış olmak,

b) Teknik bölüm için A Grubu KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

c) İlgili KPSS puan türüne göre yapılan puan sıralamasında, hukuk ve teknik bölüm için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen kadro sayısının en fazla 6 katını oluşturacak sayı kadar puan sıralamasının üst sıralarına girmiş olmak, (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

1.2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki koşullara sahip olmak,

1.3) Hukuk bölümü için; üniversitelerin 4 yıl süre ile eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Teknik Bölüm için; Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Mühendisi ve Mühendisi yetiştiren fakülteler ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

1.4) Yarışma sınavının yapıldığı gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.(22.11.1985 ve sonraki tarihte doğanlar)

1.5) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya ertelemiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak,

1.6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli bulunmak,

1.7) Müfettişlik karakter ve niteliklerini taşımak. 1.8) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri süresinde Teftiş Kurulu Başkanlığına vermiş veya göndermiş bulunmak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

İlana başvurular bugün başladı. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ek Hizmet Binası (Kızılay Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 15 06420 Demirtepe/ Çankaya / ANKARA) adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile yapması gerekmektedir.

4.1) Sınav başvuru formu a) T.C. Kimlik numarası beyanı, b) İkametgâh beyanı, c) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan, d) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan, e) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olduklarına dair yazılı beyan, İçeren sınav başvuru formu, https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=TKB adresinden doldurulacak ve çıktı alınıp ıslak imza ile imzalanacaktır.

4.2) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında fotoğraf,

4.3) KPSS sonuç belgesi çıktısı,

4.4) Yükseköğretim kurumlarından verilmiş diploma veya bitirme belgesinin aslı, noterlikçe veya Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylı sureti.

Son başvuru 2 Kasım 2020.

KAMUBULTENİ.COM  |ANKARA