Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Türkiye Geneli 426 Kamu Personeli Alımı Yapacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Genel personel alımı başvuruları 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Türkiye Geneli 426 Kamu Personeli Alımı Yapacak

Sözleşmeli personel alımı için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden personel alım ilanı geldi. 2022 KPSS puanıyla alımı yapılacak başvurular ön lisans adaylarına yönelik olarak açıklandı.

KPSS Şartı?

Adayların başvuru yapabilmesi için 2022 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri bir puan almış olması gerekiyor.

Alım Yapılacak Kadrolar

Sözleşmeli Tekniker (Tapu Müdürlükleri): 352 personel

Sözleşmeli Tekniker (Kadastro Müdürlükleri): 73 personel

Büro Personeli: 1 personel

Mezun Olunan Program Adı

https://www.kamubulteni.com/images/upload/t1_20.png

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvuruları 1 Aralık – 11 Aralık 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Genel Şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

4) Adayların mezun oldukları ön lisans programlarına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu olmak.

İl İl Kadro Dağılımı

https://www.kamubulteni.com/images/upload/i1_30.png

https://www.kamubulteni.com/images/upload/i2_26.png

https://www.kamubulteni.com/images/upload/i3_20.png

https://www.kamubulteni.com/images/upload/i4_8.png

https://www.kamubulteni.com/images/upload/i5_6.png

https://www.kamubulteni.com/images/upload/i6_2.png

https://www.kamubulteni.com/images/upload/i7_1.png