Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü En Az Lise Mezunu Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuruları Başladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından alımı yapılacak 59 Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için başvurular başladı. Başvuru linki haberimizde…

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü En Az Lise Mezunu Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuruları Başladı

KPSS taban puan şartı olmadan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarına koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Başvurular, lise ve ön lisans mezunu adaylara yönelik olarak açılırken illere göre kadro dağılımları da belli oldu.

Ön lisans mezunu: 37 personel

Lise mezunu: 22 personel

Başvuru Şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

3) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

5) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

6) Lise mezunları için 2022 KPSS’de P94 puan türünden, ön lisans mezunları için 2022 KPSS’de P93 puan türünden geçerli bir puan almak.

7) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

8) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olmak.

9) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

10) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa olmamak. Adayın boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93 kg’dan fazla olmaması gerekmektedir. Adayın kilosu, boyunun son iki rakamından çıkarıldığında aradaki fark 17 kg’dan fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

11) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 26-31 Aralık 2022 tarihleri arasında saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü- Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapacaktır.

İl İl Kadro Dağılımı

https://www.kamubulteni.com/images/upload/tapu.png

https://www.kamubulteni.com/images/upload/tapu2.png

BAŞVURU SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /