Süleyman Demirel Üniversitesi'ne 149 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

Süleyman Demirel Üniversitesi'ne sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sayfası ve Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Süleyman Demirel Üniversitesi'ne sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağı, ilgili alımlar için başvuruların bugünden itibaren 15 gün içerisinde gerçekleştirileceği belirtilirken, başvuruların internet üzerinden gerçekleşeceği kaydedildi. Resmi duyuruda başvurularla ilgili, "Müracaatlar, ilanın Resmî Gaze

Süleyman Demirel Üniversitesi'ne 149 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

Süleyman Demirel Üniversitesi'ne sözleşmeli sağlık personeli alımı için başvuru işlemleri başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruda, üniversitenin personel ihtiyacının karşılanması için 149 kişilik alım yapılacağı, ilgili alıma başvuru yapacak adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiğine yer verildi. Duyuruda başvuru genel şartları ve kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi oldu: 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
4- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 
5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir). 

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Başvuru sonrasında adaylar yazılı ya da sözlü sınava girmek durumunda olmayacak, değerlendirme KPSS puanlarına göre yapılacak.  Başvuru sonuçları başvuru işlemlerinin sona ermesinden sonra en geç 7 iş günü içerisinde Üniversitenin ilgili resmi sayfasından ilan edilecek. İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da belirlenecek. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği ya da adayın şartları taşımadığının tespiti halinde yedek adaylardan sırayla atama yapılabilecek. 

YENİ MEMUR ALIMLARINI TAKİP ETMEK, SADECE İŞ HABERLERİNE GÖZ ATMAK İÇİN TIKLA.