Su ve Kanalizasyon İdaresi İkamet Şartsız Memur Alım İlanı Yayımladı

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından memur alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre memur kadrosu için 10 personel alımı yapılacak.

Su ve Kanalizasyon İdaresi İkamet Şartsız Memur Alım İlanı Yayımladı

Memur alımında kurumlardan yeni ilanlar gelmeye devam ediyor. Bursa Su ve Kanalizasyon idaresi tarafından yayımlanan ilana göre lisans mezunlarının başvurabileceği 10 memur alımı yapılacak. Başvurular için 2020 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri bir puan almış olmak gerekiyor. KPSS puanıyla sıralamaya giren adaylar sözlü sınava alınacak.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Eğitim Şartları

Başvuru Genel Şartları

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum olmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiği olmamak

d) İşini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı olmamak.

e) daha önce çalışmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.

Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler

Kurumdan veya kurumun resmi web sayfasından https://www.buski.gov.tr/Memur/MemurBasvuru  alınacak başvuru formu ile beraber aşağıdaki evraklar teslim edilecek.

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumca onaylanmak üzere fotokopisi.

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumca tasdik edilebilir).

c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumca tasdik edilebilir).

ç) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

f) Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 12-16 Aralık tarihlerinde istenilen belgelerle yapacaktır. Başvurular, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D Blok No:6/3 Osmangazi/BURSA yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna müracaat ederek yapılacaktır.

Adaykar başvuru belgelerini elektronik ortamda başvuru belgeleri, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemiz https://www.buski.gov.tr/Memur/MemurBasvuru adresine eklenecektir.

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumca tasdik edilecektir.)

Sözlü Sınav Tarihi ve Konuları

Sözlü sınav 11/01/2023 tarihinde Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D Blok No:6/3 Osmangazi /BURSA yerleşkesinde yapılacaktır.

Konular;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve Uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /