Sosyal Bilimler Üniversitesi 33 sözleşmeli personel alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle büro, destek personeli ve güvenlik personeli pozisyonlarına 33 sözleşmeli personel alacak..

Sosyal Bilimler Üniversitesi 33 sözleşmeli personel alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 33 sözleşmeli personel alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle büro, destek personeli ve güvenlik personeli pozisyonlarına 33 sözleşmeli personel alacak

Başvuru şartları neler ?

  1. Türk vatandaşı olmak.
  2. 01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvurabileceklerdir.
  3. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu başvuracaklar için herhangi bir sağlık kuruluşundan boy ve kiloyu gösterir belge ile belgelemek (Çıplak ayak ile ölçülen boyunun 167 cm den kısa olmaması. Kilo alt sınırı 58 kg az, 78 kg çok olmamak.)
  4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
  5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinin 7.fıkrası uyarınca "53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak" şartını gösterir tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu.
  6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
  7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
  8. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar (.. ,)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahküm olmamak.
  9.  Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
  10. Yönetici tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

Başvuru şekli ve zamanı 

Adaylar Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına başvurularını 7 Nisan 2023 tarihine kadar https://basvuru.asbu.edu.tr adresinden online olarak yapabileceklerdir.