Şırnak Belediyesi Zabıta Memuru ve Veri Memuru Alımı Yapacak

Şırnak Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda zabıta memuru ve veri hazırlama personeli kadrolarında istihdam etmek üzere 14 memur alınacağına yer verildi.

Şırnak Belediyesi Zabıta Memuru ve Veri Memuru Alımı Yapacak

Şırnak Belediye Başkanlığı memur alacak.

Şırnak Belediye Başkanlığı bir duyuru yayımladı. Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilanları sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda 65 KPSS puanı şartı ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Zabıta Memuru kadrolarına kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre belediye başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak kamu personeli alımında başvuru bilgileri kamubulteni.com'un yazısında. İşte detaylar.

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

Şırnak Belediyesi memur alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

- Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tabolunun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip,

- Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

İlana başvurular 28 Eylül günü başlayacak. 28 Eylül'de başlayacak başvurular 2 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek.  Zabıta memuru kadrosu için şahsen başvuru gerekirken, VHKİ kadrosu için posta ile de başvuru yapılabilecek.

Başvurular aşağıdaki evraklarla yapılacak.

a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı, e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), i) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, J) Başvuru formu.

Başvuru formu yayımlandığında haberdar olmak için TIKLAYIN