Şırnak Belediyesi VHKİ ve Zabıta Memuru Alımı İlanı Yayımlandı-60 KPSS ile

Şırnak Belediye Başkanlığı ilan yayımladı ve zabıta memuru ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

Şırnak Belediyesi VHKİ ve Zabıta Memuru Alımı İlanı Yayımlandı-60 KPSS ile

Şırnak Belediyesi 60 KPSS ile memur alacak.

Şırnak Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Duyuruda en az 60 KPSS puan şartı ile kadın erkek adaylar arasından memur alımı yapılacağına yer verilirken başvuruların 8-12 Mart 2021 tarihleri arasında alınacağına yer verildi. Geçtiğimiz aylarda yayımlanan ve pandemi nedeniyle iptal edilen memur alımı güncellendi ve yeni başvuru şartlarının şu şekilde olduğu bildirildi:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Şırnak Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre  yapılacak memur alımında başvuru genel şartları:

a)    Türk vatandaşı olmak,

b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)    Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f)    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g)    Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

ÖZEL ŞARTLAR

a)    İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

b)    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c)    Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d)    Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip,

e)    Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU TARİHİ

İlana başvurular 8 ile 12 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Zabıta için şahsen başvuru yapılacak. VHKİ kadrosu için ise şahsen, posta yolu ile ya da [email protected] mail adresine yapılacak. Başvuru formu yayımlandığında haberdar olmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN

İlan metni için TIKLAYIN