Sertifikasını alan Bakanlığa koşuyor! Aile Bakanlığı çok sayıda güvenlik görevlisi alımı yapacak

Aile Bakanlığı 710 güvenlik görevlisini istihdam edecek.

Sertifikasını alan Bakanlığa koşuyor! Aile Bakanlığı çok sayıda güvenlik görevlisi alımı yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 bin kişilik istihdam kapsamında kadın ve erkek adaylardan oluşan lise diplomasına sahip 710 güvenlik görevlisinin alımını gerçekleştirecek. Başvuru yapacak kişilerin kuurmun belirlediği genel ve özel şartlarını taşıması gerekiyor.

ASHB 710 Güvenlik Görevlisi Alım Şartları

Merkez ve taşra teşkilatları için;

A) Genel koşullar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (4), (5), (6) ve (7) bentlerinin (A) bendinde belirtilen şartları taşıması,

b) Son başvuru tarihinden önce başvurduğu pozisyonda istenilen bölümden mezun olanlar (adayların, başvurdukları sözleşmeli personel pozisyonuna yönelik belirlenen eğitim seviyesinden daha yüksek bir eğitim seviyesinde mezun olmuş olmaları gerekmektedir. KPSS puanı bu seviye kabul edilmeyecektir.)

c) Sosyal sigorta kurumundan emekli maaşı, yaşlılık ödeneği, maluliyet ödeneği almaya hak kazanmamış olanlar,

d) 657 sayılı Kanunun ek 4/B maddesi; “Bu tür işe alınanlar, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırılık nedeniyle kuruluşları tarafından sözleşmeleri feshedilmedikçe veya kurumun kararlaştıracağı özel istisnalar dışında sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmedikçe kuruluşta sözleşmeli personel kadrosunda çalıştırılamaz. Başkan, sözleşmenin süresi boyunca, fesih tarihinden itibaren bir yıl, sözleşmenin yenilenmemesi halinde ise sözleşmenin feshi tarihinden itibaren bir yıl geçmesi gerekmektedir.

Özel Şartlar:

a) Ortaöğretim kurumlarının ana dallarından mezun olmak,

b) Özel güvenlik görevlisinin görev süresinin son başvuru tarihinden önce dolmamış olması,

Bir kimlik kartına sahip olunması, ("silahlı" ibaresini içeren)

c) İlanda belirtilen süreler içerisinde 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşından da gün alınmamış olunması,

d) Gece-gündüz, kapalı alanda, açık havada ve vardiyalı sistemde çalışılmasına engel durumu

olmaması,

(e) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesindeki belirlenen şartları taşıyor olmak,

f) KPSS P93 ve P94 2022 puan türlerine ait en az 60 geçerli puana sahip olmak.

Kontenjan Dağılımı

Aile Bakanlığı 710 güvenlik görevlisi alımı

Aile Bakanlığı 710 güvenlik görevlisi alımı

Aile Bakanlığı 710 güvenlik görevlisi alımı

Aile Bakanlığı 710 güvenlik görevlisi alımı

Başvuru tarihi ve yeri

Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı güvenlik personel alımı başvuruları, 21 Şubat - 11 Mart 2024 tarihleri ​​arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Portalı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko .gov.tr) üzerinden e-Devlet şifresi ile bağlanılarak yapılabilecek.