Selçuk Üniversitesi'ne KPSS'siz Canlı Model Alımı

Konya Selçuk Üniversitesi bünyesine canlı model alımı yapılacak. KPSS şartı aranmadan yapılacak personel alımında detaylar haberimizde.

Selçuk Üniversitesi'ne KPSS'siz Canlı Model Alımı

Konya Selçuk Üniversitesi personel alıyor.

Konya Selçuk Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. Canlı model olarak yapılacak personel alımında detaylar şu şekilde;

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.
 • 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır)
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Lisans mezunu olmak.
 • KPSS şartı aranmamaktadır, adaylar mülakat sonucuna göre belirlenecektir.
 • Vücut bütünlüğüne sahip olmak.
 • Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olması (Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekmekte olup, göreve başlaması uygun görülen adaylardan istenilecektir.)

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla 15 gün içinde Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık Binası 1.kattadaki yazı işleri bürosuna yapılacak.

 • Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi
 • 2 Fotoğraf
 • Savcılık iyi hal kâğıdı.
 • İş Talep Formu

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA