Sayıştay En Az Lise Mezunu Memur Alımı Başvurusu Başladı

Sayıştay Başkanlığı 2021 yılı sözleşmeli kamu personeli alımı başvurusu başladı. İşte başvuru formu ve başvuruya ilişkin detaylar ile başvuru bilgileri.

Sayıştay En Az Lise Mezunu Memur Alımı Başvurusu Başladı

Sayıştay memur alımı başvurusu başladı.

Sayıştay Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve 2021 yılı sözleşmeli kamu personeli alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana başvurular alınmaya başladı. İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar ve başvuruya ilişkin bilgiler yazımızın devamında.

T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre yapılacak memur alımında başvuru bilgileri şu şekilde:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Başvurulacak pozisyon unvanı için Tabloda “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak,

c) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular başladı ve 3 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek. Adayların aşağıdaki başvuru evrakları ile müracaatını yapması gerekmektedir:

a) Başvuru Formu (Fotoğraflı),

b) KPSS Sonuç Belgesi,

c) Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği). e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.

d) Fotoğraflı özgeçmiş, Talep edilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Başkanlığımıza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

Başvurular yukarıdaki evraklarla birlikte “T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara” adresine şahsen ya da posta yolu ile yapılacak.

Başvuru yapanlarla bilgi alış verişi için TIKLAYIN