Şartlar ve Başvuru Tarihi Belli Oldu: KOSGEB, 35 Şehirde Memur Alımı Yapacak

KOSGEB tarafından bir duyuru yayımlandı ve KOBİ uzman yardımcısı kadrosunda 35 şehirde istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

Şartlar ve Başvuru Tarihi Belli Oldu: KOSGEB, 35 Şehirde Memur Alımı Yapacak

KOSGEB'e 44 memur alınacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından bugün bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 35 farklı şehirde istihdam etmek üzere 44 KOBİ uzman yardımcısı alımı yapılacağına yer verildi. Taşra teşkilatı birimlerinde istihdam etmek üzere yapılan memur alımında başvurular 15 Aralık günü başlayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1) T.C. Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,

8) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, aşağıda belirtilen ilgili KPSS puan türlerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

ALIM YAPILAN ŞEHİRLER VE MEZUNİYET ŞARTI

KOSGEB tarafından yayımlanan ilanda alım yapılan şehirlere şu şekilde yer verildi:

KUY01 Referans kodu için Mühendislik ve/veya Mimarlık Fakültelerinin herhangi bir bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı fakültelerden mezun ve KPSSP1 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir

KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin herhangi bir bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı fakültelerden mezun ve KPSSP28 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;

KUY03 Referans Kodu için Hukuk veya İletişim Fakültelerinin herhangi bir bölümünden veya Fakültelerin Matematik, Fizik, Kimya, İstatistik bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı fakültelerden/bölümlerden mezun ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir

BAŞVURU

İlana başvurular 15 ile 29 Aralık tarihleri arasında alınacak. Başvurular KOSGEB resmi internet adresi üzerinden açılacak başvuru formunun doldurulması ile yapılacak.

İlan metni için TIKLAYIN.PDF