Samsun Büyükşehir, Memur Alımı İlanını Değiştirdi: O Adaylar da Başvuru Yapabilecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verilmişti. Mühendis, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Avukat, İmam, Bilgisayar İşletmeni, Tahsildar, Sosyal Hizmet Uzmanı, Fizyoterapist, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyeni Veteriner Hekim, Hemşire, Sanat Tarihçisi, İstatistikçi, Grafiker, Şehir Plancısı, Mimar, Tekniker ve gassal kadrolarına yapılan personel alımında başvuru şartlarında değişiklik

Samsun Büyükşehir, Memur Alımı İlanını Değiştirdi: O Adaylar da Başvuru Yapabilecek

134 memur alımı ilanında değişiklik.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Devlet Personel Başkanlığı resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda 134 kamu personeli alımında bazı başvuru şartlarının değişiğine yer verildi. 

DPB 'DE YAYIMLANDI

Güncellenen personel alımı ilanı Devlet Personel Başkanlığı resmi interent adresi üzerinden yayımlandı. Yayımlanan ilana baktığımızda bazı kadrolar için mezuniyet şartının düzenlendiğine yer verildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesine yapılan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-  Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

-  Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

-  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

-  Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

-  İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

-  Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET İLE KPSS ŞARTI

NE DEĞİŞTİRİLDİ?

Yayımlanan önceki ilana göre baktığımızda 3-4-14-18 sırasında bulunan kadroların mezuniyet şartlarının değiştiği görüldü. 

BAŞVURU TARİHİ

İlana başvurular 30 Mart 2020 günü başlayacak. Başvuru formu yayımlandığında bildirimle haberdar olmak için mobil uygulamamızı indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN