Samsun Büyükşehir Belediyesi 110 Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılacak, Kimler Başvuru Yapabilir?

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na itfaiye eri ve zabıta memuru unvanlarında toplam 110 yeni memur alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuru ile netleşmişti. Resmi duyuruda ilgili memur alımlarına başvuru işlemlerinin 16 Ağustos 2021 tarihi itibariyle başlayacağı kaydedilirken, başvuruların şahsen müracaat şeklinde alınacağı belirtilmişti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 110 Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılacak, Kimler Başvuru Yapabilir?

Kamuya KPSS şartsız ve KPSS ile yeni bekçi alımları, memur alımları ve diğer ilanları takip etmek için TIKLA VE KATIL.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın personel alımlarına başvuru yapmak isteyen dayların talep edilen belgelerle birlikte 16-20 Ağustos tarihleri arasında başvurularını yapabileceğine dikkat çekilen duyuruda başvurularla ilgili, “16/08/2021 tarihinden 20/08/2021 tarihi mesai günlerinde yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi. Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır. “ ifadelerine yer verildi.

ADAYLARDAN TALEP EDİLEN BELGELER NELER?

Başvuru sırasında; 

Başvuru esnasında; Adaylar, http://www.samsun.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 

a.Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.) 

b.Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet), 

c.Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet), 

d.Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet), 

e.KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı (1 adet), 

f.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı (1 adet),
g.Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h.Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar 

tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
i.Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (2 adet, 1 adedi forma 

yapıştırılacak),
j.Tablonun nitelik kısmında yer alan unvan için ÖSYM sitesinden alınan Arapça YDS (en 

az C düzeyinde) sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

Kimler başvuru yapabilir?

KONTENJAN DAĞILIMI

lan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

a.Türk Vatandaşı olmak,
b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d.Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak, 

e.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, 

f.İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR  ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 

a.İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 

b.Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c.657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

d.Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 

e.İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, 

f.13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA