Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne Büro Memuru Alımı Yapılacak! Başvurularda Sona Geliniyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'nün büro memuru alımı için başvuru işlemleri 26 Şubat 2020 tarihi itibariyle sona erecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne Büro Memuru Alımı Yapılacak! Başvurularda Sona Geliniyor

BEKÇİ ALIMLARI , POLİS ALIMLARI, İLKOKUL MEZUNLARI İÇİN İŞ HABERLERİ VE ÇOK DAHA FAZLASINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE KATILMA İSTEĞİ GÖNDER.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından "4/B Sözleşmeli personel alım ilanı" başlığı altında yayımlanan resmi duyuruda alımla ilgili, "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2018 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verilmiş, başvuru yapacak adayların "Matematik, Matematik Öğretmenliği veya Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak, en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak ya da En az lisans mezunu olup, sağlık durumu Türkiyenin her tarafında görev yapmaya elverişli olmak. En az E sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 2 (iki) yıldan fazla süredir sahip olmak. SRC 2 ve SRC 4 belgelerine sahip olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak, belgelendirmek şartıyla makam şoförlüğü tecrübesine sahip olmak" şartlarını yerine getirmesi gerektiği bildirilmişti. Başvuru yapacak adayların ayrıca başvuru genel şartlarını da yerine getirmesi gerekiyor. Buna göre ilgili personel alımında başvuru genel şartları aşağıdaki gibi oldu: 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).

4. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6. Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SÜRECİNE DAİR DETAYLI BİLGİ

11 Şubat 2020 tarihinde başlayan başvuru sürecine dair detaylı bilgiye üniversitenin resmi sayfasından erişim sağlanabilecek.