Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne Memur Alımı Yapılacak - Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Şartları

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacağına dair resmi duyuru geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete, BİK ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sayfasında yayımlanmış,ilgili duyuruda, alım için başvuru yapacak adaylarda KPSS şartlarının yanı sıra başvuru genel şartları ile söz konusu unvanlara göre belirlenen başvuru özel şartlarına uyum şartı aranacağı kaydedilmişti. Resmi duyuruda, "Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Dev

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne Memur Alımı Yapılacak - Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Şartları

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na , "Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans programlarının birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ya da Herhangi bir önlisans programının birinden mezun olmak, A sınıfı sürücü belgesine sahip olmak" şartlarını yerine getirebilen zabıta memuru ile, "İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak, En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak" şartlarını yerine getirebilen itfaiye eri alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların KPSS'den en az 70 puan alması gerekiyor. Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ise şu şekilde: 

İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi
için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuru yapacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
f) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen A, en az B veya en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN NASIL YAPILACAK?

Zabıta memuru ve itfaiye eri alımı için başvurular 28 Eylül'de başlayacak, 2 Ekim saat 17.00'ye kadar Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 2 Adapazarı/SAKARYA adresindeki Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adresine şahsen yapılacak. Başvuru sırasında gerekli belgeler ile diğer detaylara resmi sayfadan erişim sağlanabilecek.