Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Büro, Güverte, Makine ve Daha Fazla Branşta Astsubay Alımı Yapılacak

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na KPSS puanları ve KPSS Şartsız astsubay alımı gerçekleştirilecek. Başvuru sayfası, başvuru genel ve özel şartları netleşti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Büro, Güverte, Makine ve Daha Fazla Branşta Astsubay Alımı Yapılacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Büro, Güverte, Makine ve Daha Fazla Branşta Astsubay Alımı Yapılacak

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na sözleşmeli astsubay alımı için 25 Şubat 2019 tarihi itibariyle başlayan başvuru süreci devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan resmi duyuruda komutanlığın sözleşmeli 300 astsubay alımı gerçekleştireceği, bu alımlar için bazı branşlarda başvuru şartlarında KPSS'ye girme şartı aranacağı, bazılarının ise KPSS şartsız olacağı belirtilmiş, başvuru işlemlerinin 13 Mart 2019 tarihine kadar devam edeceğine dikkat çekilmişti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın personel alımlarına başvurular e-Devlet şifreleriyle Jandarma Genel Komutanlığı Personel temin sayfası üzerinden online olarak yapılabiliyor. 

İlkokul, Lise, Önlisans, Lisans düzeyinden iş fırsatı haberleri ve gündemdeki diğer meseleleri takip etmek çok basit! Tıkla hiç bir haberi kaçırma.

Başvuru Süreciyle İlgili Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan Bilgilendirme:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya kayıt tarihi olarak belirlenen 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

Jandarma Genel Komutanlığı için Lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya

Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular),

Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular),

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr

Başvuru Genel Şartları


(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

(2) Temini yapılacak 1‟inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya kayıt tarihine (26 Ağustos 2019) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek, 

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek, 

(5) KPSS puanı şartı aranan branşlar için; 2018 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanın en az %80‟ini almış olmak,

(6) 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.), 

(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve “Sözleşmeli astsubay olur” kararlı sağlık raporu almak (Güverte, Makine ve Uçak Bakım branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli astsubay olur” raporu almak), bu rapora ilave olarak; Güverte, Makine ve Ġkmal branşları için Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’ kararlı sağlık Raporunu almak, 

(9) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, 

(10) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, 

(11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak, 

(12) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, 

(13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, 

(14) Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak; sivil okullardan çıkarılmamış olmak, 

(15) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel K.lığı, ve Sahil Güvenlik K.lığından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,(kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılan sözleşmeli erler hariç) 

(16) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

Adaylar, Başvuru sürecine dair detaylı bilgi ve branş dağılımı için http://www.kamubulteni.com/kamu-personel-alimi/icisleri-bakanligi-sahil-guvenlik-komutanligi-kpssli-ve-kpss-h7313.html adresini ziyaret edebilir.


KAMUBULTENİ.COM - ANKARA