Sağlık ve Adalet Bakanlığı 1980 Kamu Personeli Alımı

Adalet ve Sağlık Bakanlığı atama izinleri hakkında açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda 1980 personel ataması yapılması için iki bakanlığa izin verildiği bildirildi.

Sağlık ve Adalet Bakanlığı 1980 Kamu Personeli Alımı

Adalet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 'na 1980 personel alımı açıklaması.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020 yılında kullanılabilecek atama izin sayılarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda farklı kamu kurum ve kuruluşlarına çok sayıda personel alımı yapılacağına yer verildi.  İlanı bekleyenler bu adreste TIKLAYIN

İşte resmi açıklama:

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince, kamu idare, kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına 2020 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların belirlenmesine dair 20/2/2020 tarihli ve 2020-60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde değişiklik yapan 24/3/2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki ekte yer almaktadır.

24/3/2020 TARİHLİ VE 2020/104 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR ŞU ŞEKİLDE:

MADDE 1 - (1) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının 20/2/2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki Karara ekli (1) sayılı listede belirtilen atama sayılarına ilave olarak kullanabilecekleri atama sayıları ekli listede gösterilmiştir.

MADDE 2 - (1) 20/2/2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"o) Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında yapılacak atamalar,"

MADDE 3 - (1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere Karar tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

ADALET VE SAĞLIK BAKANLIĞI 1980 PERSONEL ALACAK

Atama izinlerine baktığımızda Adalet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına toplamda 1980 kamu personeli ataması yapılması için izin verildiği görüldü. Adalet Bakanlığı,  merkezi atamalarda kendi bünyesine 1690 kamu personeli ataması yapacak. Sağlık Bakanlığı ise 290 kamu personeli alacak.

Bu alımlar , merkezi atamalarla yapılacak. İlk merkezi atama 14-21 Temmuz tarihleri arasında olacak.

DUYURU GELDİĞİ ANDA BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN