Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mülakat Olmadan Koruma ve Güvenlik Görevlisi Destek Personeli Büro Personeli ve Tekniker Alım İlanı Yayımladı

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında Sağlık Bilimleri Üniversitesine personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mülakat Olmadan Koruma ve Güvenlik Görevlisi Destek Personeli Büro Personeli ve Tekniker Alım İlanı Yayımladı

Üniversitenin İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere ikamet şartı aranmadan 14 personel alımı gerçekleştirilecek. Herhangi bir yazılı ve sözlü sınavı olmadan KPSS puanlarıyla atama yapılacak.

KPSS Şartı Nedir?

Adaylar başvurularını 2022 KPSS puanlarıyla yapabilecek. lise mezunları P94 puan türünden, Ön lisans mezunları P93 puan türünden başvurularını yapacak. Alımlar için taban puan şartı aranmıyor.

Alım Yapılacak Kadrolar

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (lise mezunu): 2 personel

Destek Personeli (lise mezunu): 5 personel

Büro Personeli (lise mezunu): 1 personel

Tekniker (ön lisans mezunu): 3 personel

Teknisyen (lise mezunu): 3 personel

Başvuru Genel Şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Aşağıda belirtilen tablodaki öğrenim şartlarına sahip olmak

3. Kamu haklarından mahrum olmamak.

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

6. İşini sürekli yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

8. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Özel Şartları

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.

2. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

3. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

4. Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

5. Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.

6. İlana son başvuru tarihi itibari ile 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 36 (otuz altı) yaşından gün almamış olmak.

7. Kadın adaylar için 155 cm erkek adaylar için 165 cm’den kısa olmamak.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Özel Şartları

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. Başvuru Talep Formu (http://www.sbu.edu.tr) adresinden alınacaktır.

2. 2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.

3. Aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi.

4. İkametgâh Belgesi (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E- devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). (Diploma fotokopisi verilecek ise diplomanın aslı ya da noter onaylısı başvuru sırasında ibraz edilmelidir.)

6. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)

7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)

8. Belgeler ve sertifikalar (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu belge kabul edilecektir.)

9. SGK Hizmet Dökümü.

10. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi.

11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını belgelendirmek için sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi mutlaka yer alacak şekilde tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)

12. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı.(Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

13. Temizlik Personeli için temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

14. İlanda belirtilen kadrolara başvuracak adaylar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya devlet üniversitelerine bağlı hastanelerden alınacak sağlık raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)

15. Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 Adet)

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 26 Aralık 2022-9 Ocak 2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (17.00) istenilen belgelerle beraber şahsen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine veya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/Ankara) adresine yapacaktır.

BAŞVURU FORMU VE DİĞER EVRAKLAR İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /