Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bünyesinde KPSS ve Dil Puanı Şartlı 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edilecek!

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi bünyesinde 3 Sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyuruldu.Adayların 2014-2015 KPSS P3 puanının yüzde 70 i ve dil puanının yüzde 30 u alınarak değerlendirme yapılacak.Detaylar haberimizde.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bünyesinde KPSS ve Dil Puanı Şartlı 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edilecek!

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde bir personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesinde istihdam edilmek üzere 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı yapılacağı açıklandı. Alımlar adayların, ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSS P3 puanının yüzde yetmişi ve yabancı dil puanının yüzde otuzu esas alınarak yapılacak. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların puanı KPSS puanı 70 yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların puanı dil puanı 0 kabul edilecek. Adaylara ayrıca yazılı ve sözlü sınav uygulanacak. Başvurular 20 Mart-3 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 3. 2. maddedeki bölümler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak
 5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek
 6. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim Kaçak İddaa kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgelere sahip olmak
 7. İyi derecede İngilizce bilmek
 8. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmiş olmak
 9. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

 1. Fotoğraflı Başvuru Formu
 2. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
 3. Askerlik Durum Belgesi
 4. Adli Sicil Belgesi
 5. Başvuru şartlarındaki 4. Maddede belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge
 6. Başvuru şartlarındaki 5. Maddede belirtilen 2 güncel programlama dilini gösterir belge
 7. Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler
 8. Özgeçmiş
 9. İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti

Başvuru yapacak olan adaylar başvurularını 20.03.2017 ile 03.04.2017 tarihleri arasında ‘’http://www.sbu.edu.tr ‘’adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun çıktısını alarak yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 03.04.2017 tarihi mesai bitimine kadar “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kampüsü, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile yapacaklar. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecek. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 10.04.2017 tarihinde okulun internet sitesinden ilan edilecek. Yazılı sınav, 24.04.2017 tarihinde saat 10.00’ da Sağlık Bilimleri Üniversitesinde yapılacak. Uygulamalı sınav tarihi ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde ilan edilecek

Duyuru için tıklayınız.

Kamubulteni.com KONYA