Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları açıldı! 2022 KPSS puanı olana müjde

Sağlık Bakanlığı tarafından açılan TİTCK 25 personel alımı talebi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları açıldı! 2022 KPSS puanı olana müjde

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Resmî Gazete'de yayımlanan genelgeyle büro personeli, sağlık teknikeri(tıbb, dokümantasyon ve sekreterlik), destek personeli(yemekhane personeli, temizlik görevlisi, bakım onarım-elektrik, bakım onarım-soğutma sistemleri) ve teknisyen ünvanları kapsamında sözleşmeli personel alımının yapılacağı bildirildi. Başvuru sahiplerinin genel ve özel şartları taşıması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı TİTCK Personel Alım Şartları

Genel Şartlar:

657 sayılı Kamu İşleri Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendi içeriğinde belirtilmiş olan şartları taşımak.

Özel Şartlar:

1. Tercih edilen pozisyonun zıt koşullarını karşılaması,

2. Başvurulan pozisyonun gerektirdiği KPSS (B) 2022 grup sınavını geçmiş olmak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık yardımı almayan,

4. Çalışamayacak durumda olmanızı gerektirecek bedensel veya ruhsal bir rahatsızlığınızın bulunmaması.

5. Nöbet usulü çalışılmasına engel bir durumunun bulunmaması,

6. Adayların koşulları; 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 4/B maddesinde şöyle denilmektedir: “İşe alınan kişilerin, hizmet sözleşmesinin esaslarına aykırı davranışları nedeniyle sözleşmeleri acenteleri tarafından feshedilmesi ya da sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeleri halinde, istisnai haller kanunen belirlenmedikçe, Bakanlar Kurulu kararına göre, sözleşme süresi içinde kuruluşun sözleşmeli çalışanları, fesih tarihi itibariyle bir yıl geçmediği sürece kuruluşun sözleşmeden doğan yükümlülükleri gereği sözleşmeli personel pozisyonlarına istihdam edilemezler." şeklinde hükümlere uygun olunması,

7. Adaylarla hizmet sözleşmesi imzalanacak, sözleşmede belirtilen koşulları sağlamayan adayların sözleşmeleri 'bir' ay içinde feshedilecek.

Kontenjan Dağılımı

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları açıldı

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları açıldı

Başvuru Tarihi

Sağlık Bakanlığı TİTCK personeli alımı başvurusu için adayların e-devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kamu İşe Alım Portalı veya Kariyer Portalı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden iş başvurusu yapması gerekmektedir. Gerekli tüm belgeleri sisteme yükleyerek başvuru işlemini tamamlamanız gerekiyor.