Sağlık Bakanlığı KPSS'siz Danışman Personel Alımı Yapacak

Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve KPSS puan şartı aranmadan danışman alımı yapılacağına yer verildi. KPSS'siz ilanların başvuru detayları yazımızda.

Sağlık Bakanlığı KPSS'siz Danışman Personel Alımı Yapacak

Sağlık Bakanlığı KPSS'siz danışman alacak.

Sağlık Bakanlığı resmi internet adresi üzerinden bir açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında KPSS'siz 6 danışman alımı yapılacağına yer verildi.

Yayımlanan duyuruda alınacak personellerin Nisan 2021 – Aralık 2021 döneminde tam zamanlı olarak çalıştırılacağına yer verildi. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru bilgileri şu şekilde:

Büyük Veri Uzmanı Alımı İlanı

1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2. Linux sunucu yönetimi konularında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak

3. Cloudera, Hortoonworks vb. büyük veri çözümlerinden en az birinde en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,

4. Apache Hadoop temelli büyük veri ortamları kurulumu, yönetimi, sürdürülmesi konularında en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak

5. Apache Hive, Apache Hadoop, Apache HBase, Apache Kafka uygulamalarından en az birisinin yönetilmesi ve optimizasyonu konularında en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak 6. Streamsets, Apache Sqoop, Apache Ni-Fi, Apache Airflow ya da SSIS araçlarından en az ikisinde aktarım ve veri işleme konularında en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak

Tercihen, 1. Python, Java veya Scala ile veri işleme uygulamaları geliştirme konusunda en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak, 1. Apace Spark üzerinde uygulama geliştirme konusunda en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,

Karar Destek Uzmanı  Alımı İlanı

1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2. Oracle, MSSQL veya PostgreSQL sistemlerinden en az biri üzerinde en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak.

3. ETL, ELT süreçleri konusunda ve ODI, SSIS, Streamsets, Ni-Fi, Airflow veya benzeri bir data entegrasyon aracı ile bu süreçleri geliştirmek ve bakımlarını yapmak konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

4. Veri ambarı modelleme ve tasarımı, geliştirme ve bakımlarını yapma konularında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak,

5. Business Objects, Oracle BI, Qlikview, Tableau, Cognos, Power BI vb. iş zekası ve veri görselleştirme araçlarından en az birinde modelleme, tasarım, ileri raporlama, dashboard geliştirme konularında en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,

Veri Analisti  Alımı İlanı

1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2. İş Zekası uygulamaları, veri yapıları ve algoritmalar, iş ve süreç analizlerini içerecek şekilde en az 2 (iki) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

3. MS Office Excel veya dengi hesap çizelgesi uygulamaları konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Diyagram araçları, iş akışları ve süreç diyagramları oluşturma konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,

Tercihen, 1. Python, R, Java, Scala vb. programlama dillerinden en az birisinde veri işleme ve analiz konularında en az 2 (iki) yıllık deneyimli olmak, 2. Oracle BI, Qlikview, Tableau, Power BI, Turboard vb. iş zekası ve veri görselleştirme araçlarıdan en az birinde tasarım, raporlama, dashboard geliştirme konularında en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,

BAŞVURU

İlana başvurular 12 Nisan 2021 tarihine kadar yapılacak. Başvuru yeri şu şekilde:

Alıcı: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Posta Adresi: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:3 Oda No:9 Satın
Alma Birimi Çankaya/Ankara
Telefon: (0312) 471 8350
Faks: (0312) 471 8297

Büyük Veri Uzmanı İlan Metni İçin Tıklayınız.
Büyük Veri Uzmanı İlanı Ek-1 İçin Tıklayınız.
Büyük Veri Uzmanı İlanı Ek-2 İçin Tıklayınız.

Karar Destek Uzmanı İlan Metni İçin Tıklayınız.
Karar Destek Uzmanı İlanı Ek-1 İçin Tıklayınız.
Karar Destek Uzmanı İlanı Ek- İçin Tıklayınız.

Veri Analisti İlan Metni İçin Tıklayınız.
Veri Analisti İlanı Ek-1 İçin Tıklayınız.
Veri Analisti ilanı Ek-2 İçin Tıklayınız.