Sağlık Bakanlığı KPSS Şartı Olmadan Sürekli İşçi Kadrosunda 1.468 Personel Alım İlanı Yayımladı

Sağlık Bakanlığından temizlik personeli kadrosu için 1.468 sürekli işçi alımı ilanı yayımlandı. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Personel alım ilanı yayımladı.

Sağlık Bakanlığı KPSS Şartı Olmadan Sürekli İşçi Kadrosunda 1.468 Personel Alım İlanı Yayımladı

Sağlık Bakanlığı, Eski hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Derecede Yaralananlar kadrosundan olmak üzere. Bakanlığın merkez teşkilatı ve 79 ilde yapılacak alımlar için başvurular bugün başladı.

KPSS Şartı Var Mı?

Başvuru İçin KPSS şartı aranmıyor. Alımlar kura yöntemiyle yapılacak olup kurada ismi çıkan adaylar daha sonra sözlü sınava alınacaktır.

Eğitim Şartı

Başvuru yapabilmek için en az ilkokul mezunu olma gerekiyor. Bununla beraber 6., 7. Ve8. sınıfı terk edenlerle beraber 2. Kademe Eğitim başarı belgesi olanlarda dahil olmak üzere lise, ön lisans ve lisans mezunları da başvuru yapabilecek.

Adaylar ikamet ettikleri ile başvuru yapabilecek ve yalnızca 1 ilana başvuru yapabilecek.

Başvuru Genel Şartları

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.

Eski hükümlü; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4. 18 yaşını doldurmuş olmak.

5. İlan tarihi itibarıyla 40 yaşını tamamlamamış olmak (26 Aralık 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi (30 Aralık 2022) itibarıyla mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

7. İşini sürekli yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Sözlü sınav sonucunda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

9. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönünden atamasına engel bir durumu olmamak.

10. Herhangi bir Sosyal Güvenlik kurumundan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı almamak.

Maaşlar Ne Kadar Olacak?

İşçi kadrosuna atanan personeller yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını online olarak İŞKUR üzerinden yapabilecektir. 26 Aralıkta başlayan başvurular 30 Aralık 2022 saat 23.59’a kadar devam edecek. Aşağıdaki link üzerinden başvuru sayfasına gidebilirsiniz. Başvuru sayfasında yer alan İşyeri Unvanına ‘Sağlık Bakanlığı’ yazıp ara tuşuna bastıktan sonra ilanlar karşınıza gelecektir.

BAŞVURU SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /