Sağlık Bakanlığı 4 Bin 425 Personel Alımı Başvurusu Başlıyor

Sağlık Bakanlığı 3 kadroda istihdam etmek üzere 4 bin 425 personel alımı yapacağını açıkladı. Kura ile yapılacak atamalar için başvurular 15 Mart'ta başlıyor.

Sağlık Bakanlığı 4 Bin 425 Personel Alımı Başvurusu Başlıyor

Sağlık Bakanlığı'na 4425 personel alımı başvurusu 15 MArt'ta başlıyor.

Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası ile personel alımı yapacağını açıkladı. Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamada başvuruların 15 MArt 2021 günü başlayacağına yer verildi. 

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapılacağına yer verildi. 3 kadroya yapılacak kamu personeli atamasında sayı 4 bin 425 olarak duyuruldu. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

-Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

-Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

-İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

-Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

-Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve ve en geç 15 Mart 2021 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

-Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

-5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU İÇİN AÇILAN MÜNHAL YERLERE BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN YABANCI DİL YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

-Eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesini,

-Yabancı dil sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan herhangi birinden ) en az 60 puan alındığını gösterir belgeyi, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden bu madde kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri dikkate alınarak kuraya alınacaktır.

BAŞVURU YAPAMAYACAKLAR

Atama kurasına başvuru yapamayacak adaylar ise aşağıda verilmiştir:

-Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabiplerin,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanların,

-Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanların,

-5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanların,

-4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların,

-4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmî Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanların (PBS üzerinden başvuru yapmış olsalar dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)

BAŞVURULAR 15 MART'TA BAŞLIYOR

Söz konusu atama kurası için başvurular 15 Mart 2021 günü başlıyor. Başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden Personel Bilgi Sisteminden (PBS) alınacak. Başvuru sayfası açıldığında takipçilerimizle paylaşacağız. Haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN