Sağlık Bakanlığı 2 Kadroya KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor

Sağlık Bakanlığı 2 kadroda istihdam etmek üzere KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapacağını duyurdu. İlana başvurular internet üzerinden, Sağlık Bakanlığı resmi sayfasından başladı.

Sağlık Bakanlığı 2 Kadroya KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 kadroya KPSS 'siz personel alacak.

Sağlık Bakanlığı yönetim Hizmetleri tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 2 kadroda istihdam etmek üzere KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. Diş Hekimi ve Tercüman kadrolarına yapılan alımın başvuru bilgileri bakanlık resmi internet adresi duyurular kısmından yayımlandı. Biz de Kamu Bülteni olarak bu yazımızda Sağlık Bakanlığı'nın personel alımının başvuru bilgilerine yer verdik.

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLER İÇİN

Sağlık Bakanlığı duyurusunda alınacak personellerin çalıştırılacağı yer ile ilgili, "T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmekte olan IPA 2016/378-641 sayılı “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir."

BAŞVURU ŞARTLARI

DİŞ HEKİMİ

Genel İş Tanımı:

·       Proje kapsamında faaliyet gösteren Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezlerinde, genel diş hekimliği kapsamında tanımlanan hizmetleri ilgili mevzuat çerçevesinde vermek.

·       Gerekli hallerde hastaların klinik randevularını düzenlemek ve takip etmek.

·       Tedavisi düzenlenen hastaların takibini yapmak.

·       Okul sağlığı ve tarama/eğitim programlarına katkı ve katılım sağlamak.

·       Verilen hizmetin kalitesini artırma yönünde iş ve işlemleri yaparak hasta memnuniyetini sağlamak.

·       Proje çalışma planına uygun olarak eğitim, toplantı ve seminerlere katılım sağlamak, talep edildiğinde görevi ile ilgili sunum ve bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

·       Sunduğu hizmetlerle alakalı kayıtları tutmak.

·       İdare tarafından talep edilecek, göreviyle ilgili diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

·       1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ilgili maddelerine göre Türkiye’de Diş Hekimliği yapabilme niteliklerine haiz olmak.

·       İletişim yönü güçlü, pozitif olmak.

·       Branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yöntem teknik ve teknolojilere hâkim olmak.

·       Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge ibraz etmek.

·       Alanında en az 1 yıl iş deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.

·       İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.

·       Yabancılara yönelik sağlık hizmeti veren projelerde en az 1 yıl görev almış olmak tercih sebebidir.

·       Diş hekimliği uzmanlık dallarından birinde eğitimini tamamlamış olmak tercih sebebidir.

TERCÜMAN

Genel İş Tanımı:

·       Yabancı hastalara verilen sağlık hizmeti sürecinde kullanılan evrak ve belgelerin çevirilerini yapmak; mesleğinin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bu belgeleri imzalamak/onaylamak.

·       Yabancı hastaları, ilgili belgeler ve sağlık hizmet sunucularının rehberliğinde, yapılacak/yapılan işlemler hususunda kapsamlı ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirmek; bu hususun taraflar tarafından imzalanarak kayıt alınmasına katkı sağlamak.

·       Talep edilmesi halinde hastanın sosyo-kültürel değerleri ve hassasiyetleri konusunda sağlık hizmeti sunucularını bilgilendirmek.

·       İhtiyaç duyulması halinde başvuruda bulunan yabancı hastaları ve yakınlarını karşılamak, kayıt ve hizmet süreçlerinde rehberlik etmek.

·       İdarenin ihtiyaç duyduğu alanlarda çeviri, iletişim ve rehberlik hizmeti vermek.

·       İdarenin mesleği il ilgili olarak vereceği diğer görevleri yapmak.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

·       T.C. vatandaşı olmak veya yabancı olup çalışma izni alabilmek için hukuki bir engeli bulunmamak.

·       Türkiye’de eğitim veren üniversitelerin lisans eğitim programlarından mezun olmak ya da yurtdışındaki üniversitelerin lisans eğitim programlarında mezun olup YÖK tarafından verilen diploma denklik belgesine sahip olmak,

·       Yeminli tercümanlık belgesine sahip olmak.

·       Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge ibraz etmek.

·       İyi derecede ardıl çeviri yapabilmek.

·       İyi iletişim becerilerine sahip olmak.

·       Son 5 yıl içerisinde yapılan YDS/e-YDS/YökDil (Arapça) sınavlarından en az 60 puan almış olmak tercih sebebidir.

·       Türkiye’de eğitim veren üniversitelerin Arapça Mütercim Tercümanlık, Arap Dili ve Edebiyatı veya Arapça Öğretmenliği bölümlerinden ya da yurtdışındaki üniversitelerin Arapça Mütercim Tercümanlık, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği bölümlerinden lisans seviyesinde mezun olup YÖK tarafından verilen diploma denklik belgesine sahip olmak tercih sebebidir.

·       Alanında en az 1 yıllık iş deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.

·       En az 1 yıl yabancılara sağlık hizmeti veren projelerde çalışmış olmak tercih sebebidir.

·       Alanında yüksek lisans/doktora derecesine sahip olmak tercih sebebidir.

71 PERSONEL ALINACAK

Diş Hekimi 33

Tercüman 38

TOPLAM 71 personel.

BAŞVURU

Başvurular Sağlık Bakanlığı resmi internet adresinde verilen linkler üzerinden yapılacak.

https://www.saglik.gov.tr/TR,77427/sihhat-projesi-kapsaminda-dis-hekimi-ve-tercuman-alinacaktir.html

Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada en altta bulunan başvuru formu linkine tıklayıp müracaatınızı yapabilirsiniz.

İlanları takip için TIKLAYIN

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA