Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvurusundan son gün

Sağlık Bakanlığına bağlı ülke genelinde bulunan hastanelerde görevlendirilmek üzere alınacak 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvurusunda son gün bugün..

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvurusundan son gün

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvurusundan son gün 

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayımladığı duyuru ile bakanlık bünyesine 10 farklı meslekten toplamda 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuş ve başvuru süreci başlamıştı. 22 Mart 2023 tarihinde başlayan başvuru sürecinde son gün bugün. 

Başvurular İŞKUR üzerinden - Son Gün Bugün

Bakanlık tarafından ilan edilen şartları taşıyan adaylar başvurularını bugün akşama kadar İŞKUR e-şube üzerinden online olarak yapabilecekler. Son başvuru tarihi 27 Mart 2023 olarak belirlendi.

Kadro dağılımı nasıl olacak ? 

Başvuru Şartları

  1.   657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)
  2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
  3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (22/03/1983 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
  4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
  5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
  6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
  7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alımı ilanının tam metni için TIKLAYIN