Safranbolu Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Yapacak: 60-70 KPSS ile

Safranbolu Belediyesi bünyesine 60 ve 70 KPSS şartı ile memur alımı yapılacağı açıklandı. İlanın başvuru bilgileri, başvuru tarihi ve detayları yazımızda.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Yapacak: 60-70 KPSS ile

Safranbolu Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alacak.

Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyuesine 60 KPSS puan şartı ile zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacağı açıklandı. toplamda 8 kamu persopneli alımı için yayımlanan ilanın başvuruları şahsen alınacak.

"Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alınacaktır." ifadeleri ile duyurulan kamu personeli alımı ilanında başvuruların 26.04.2021-30.04.2021 tarihleri arasında alınacağına yer verildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana müracaat edecek adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadro unvanları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadro unvanlarının karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.)

ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

d) İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

f) Yabancı Dil şartı aranan kadro unvanları için YDS İngilizce sınavından en az (C) düzeyinde puan almış olmak.

BAŞVURU TARİHİ

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 26-30 Nisan 2021 tarihleri arasında şahsen belediyede yapılacak.

a) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemizin internet sayfasından (https://www.safranbolu.bel.tr) temin edilecektir. b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), ç) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), h) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), i) Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği.

Başvuru formu yayımlandığında bildirimle haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN

İlan metni için TIKLAYIN