RTÜK Memur Alımı Başvuruları Sürüyor

 RTÜK'e memur alımı için 16 Kasım'da başlayan başvuru işlemleri devam ediyor.

RTÜK Memur Alımı Başvuruları Sürüyor

RTÜK Başkanlığı'nın resmi sayfasından, Resmi Gazete'nin 9 Kasım 2020 tarihli sayısında ve BİK tarafından yapılan resmi duyuruda RTÜK'e uzman yardımcısı alımı yapılacağı, ilgili alıma başvuru yapacak adayların, "Uluslararası İlişkiler , Maliye , İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Türk Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, İletişim, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım, Bilgisayar, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği" bölümlerinden birinden mezun olması gerektiği kaydedilmişti. Resmi duyuruda başvuru yapacak adaylarda KPSS şartı aranacağına dikkat çekilirken, ayrıca genel şartlar şu şekilde sıralandı: 

Yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmak,
c) 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonraki tarihlerde doğanlar),
ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 veya 2020 yılında A Grubu kadrolar için yapılan KPSS’den, başvuruda bulunulan puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmak,
d) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavının (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça bölümlerinden asgari (D) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, 2019 veya 2020 yılında sahip olmak,
e) KPSS’den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden öğrenim dalları itibariyle görev yapmak için tercih ettikleri Üst Kurulumuz birimlerine göre en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.),
f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru formunu Üst Kurula vermiş olmak, gerekmektedir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

RTÜK memur alımı başvuruları 27 Kasım Cuma günü saat 17.30'a kadar www.rtuk.gov.tr adresindeki başvuru sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. RTÜK memur alımı başvuru sürecine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda , "Başvurular 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayıp 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir. Adaylar başvurularını, Üst Kurulun resmi internet adresinde (www.rtuk.gov.tr) bulunan başvuru sayfasında yer alan “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sınav Başvuru Formu” kısmından yapacaklardır. Başvuru için, formun doldurulmasına ilişkin açıklamalar doğrultusunda; Sınav Başvuru Formunun ön yüzündeki alanları bilgisayar ortamında, açık ve eksiksiz doldurduktan sonra, niteliklerini, hedeflerini ve RTÜK’ten beklentilerini yazacakları formun arka yüzünde özgeçmişleri için ayrılmış olan boş alanı ise alınacak çıktı üzerinden elle doldurup başvuru formunu imzalayacaklardır. Bu şekilde hazırlanan başvuru formunu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresine posta ile göndererek veya hafta içi 09.00–18.00 saatleri arasında Üst Kurulumuz Genel Evrak Şubesine elden teslim ederek başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.30'a kadar Üst Kurul Genel Evrak Şubesine ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, sınav başvuru formunun Üst Kurul Genel Evrak Şubesine giriş tarihi esas alınacaktır. Sınav başvuru formlarının incelenmesi sonucunda, formu tam olan ve puan sıralamasında öğrenim dalları itibariyle görev yapmak için tercih ettikleri Üst Kurul birimlerine göre en yüksek puanı alan adaylar arasından alınacak Üst Kurul Uzman Yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girenler giriş sınavına çağrılacaklardır (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılır.). Sınava katılacak adayların listesi sınav tarihinden en az bir hafta önce (www.rtuk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Bunun dışında herhangi bir bildirim yapılmayacak ve ilanın Üst Kurulun resmi internet sayfasında yayımlandığı tarihte bildirim yapılmış sayılacaktır. Sınava katılamayacak başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır." denildi.