RTÜK Memur Alımı Başvuruları 16 Kasım'da Başlayacak

RTÜK'e memur alımı için başvuru tarihleri netleşti. RTÜK'ün resmi sayfası, BİK ve Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, kuruma uzman yardımcılığı giriş sınavı ile personel alınacağı belirtilmiş, ilgili alıma başvuru yapacak adayların KPSS ve diğer şartları dikkatle incelemesi gerektiği vurgulanmıştı.

RTÜK Memur Alımı Başvuruları 16 Kasım'da Başlayacak

RTÜK memur alımı için başvuru tarihleri de netleşirken, resmi duyuruda konuya dair, "Başvurular 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayıp 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir. Adaylar başvurularını, Üst Kurulun resmi internet adresinde (www.rtuk.gov.tr) bulunan başvuru sayfasında yer alan “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sınav Başvuru Formu” kısmından yapacaklardır. Başvuru için, formun doldurulmasına ilişkin açıklamalar doğrultusunda; Sınav Başvuru Formunun ön yüzündeki alanları bilgisayar ortamında, açık ve eksiksiz doldurduktan sonra, niteliklerini, hedeflerini ve RTÜK’ten beklentilerini yazacakları formun arka yüzünde özgeçmişleri için ayrılmış olan boş alanı ise alınacak çıktı üzerinden elle doldurup başvuru formunu imzalayacaklardır. Bu şekilde hazırlanan başvuru formunu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresine posta ile göndererek veya hafta içi 09.00–18.00 saatleri arasında Üst Kurulumuz Genel Evrak Şubesine elden teslim ederek başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır." denildi. İşte RTÜK memur alımı başvuru genel şartları : 

Yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmak,
c) 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonraki tarihlerde
doğanlar),
ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 veya 2020 yılında A Grubu
kadrolar için yapılan KPSS’den, başvuruda bulunulan puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmak,
d) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavının (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve
Arapça bölümlerinden asgari (D) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, 2019 veya 2020 yılında sahip olmak,
e) KPSS’den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden öğrenim dalları itibariyle görev
yapmak için tercih ettikleri Üst Kurulumuz birimlerine göre en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere
yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş
olmak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.),
f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru formunu Üst Kurula vermiş olmak,
gerekmektedir.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA