RTÜK 2020 ve 2021 KPSS İle Personel Alımı Yapıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sınavla Uzman Yardımcısı kadrosuna sözleşmeli personel alım ilanı yayımladı.

RTÜK 2020 ve 2021 KPSS İle Personel Alımı Yapıyor

Farklı niteliklere sahip ve farklı bölüm şartları taşıyan 20 aday RTÜK, bünyesinde istihdam edilmek üzere alım yapılacak. 2020 ve 2021 KPSS puanlarıyla başvuru yapabilecek adaylar için ilgili puan türünden 70 ve üzeri almış olmak gerekiyor. Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Başvurular 25 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayıp 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir. Adaylar başvurularını, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun resmi internet adresinde (www.rtuk.gov.tr) bulunan başvuru sayfasında yer alan “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sınav Başvuru Formu” kısmından elektronik ortamda yapacaklardır.

Başvuru Ortak Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmaları,

c) 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları (01/01/1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 veya 2021 yılında A Grubu kadrolar için yapılan KPSS’den, başvuruda bulunulan puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmaları,

d) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavının (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça bölümlerinden asgari (D) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, 2020, 2021 veya 2022 yılında sahip olmaları,

e) KPSS’den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden öğrenim dalları itibariyle görev yapmak için tercih ettikleri Üst Kurulumuz birimlerine göre en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmaları (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.),

f) Süresi içinde başvuru yapmış olmaları, gerekmektedir.

Branş Dağılımı

Yukarıda belirtilen ilgili fakültelerin ve bölümlerin öğretmenlik bölümü mezunlarının müracaatları kabul edilmeyecektir.