Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Öğrenci Alımı Başvuruları Başlıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Adli Bilimler Enstitüsü öğrenci alımı başvuruları yarın başlıyor.

Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Öğrenci Alımı Başvuruları Başlıyor

Polis Akademisi Başkanlığı'nın Adli Bilimler Enstitüsü Y. Lisans ve Doktora öğrencisi alımı için başvuru işlemleri başlıyor. Akademinin resmi internet sayfasından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda başvuruların 6 ile 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında Adli Bilimler Enstitüsü'ne yapılacağı, mülakatların 3 ile 7 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtilmişti.

Mülakatlar sonucunda öğrenim görmeye hak kazanan öğrenci adayları 17 ile 21 Eylül 2018 tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini ve ders seçimlerini yapacak. Başvuru sırasında adaylardan istenen belgeler ve şartlar şu şekilde : 

1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır.)

Adli Bilimler Enstitüsünde aday sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir.

Başka bir lisansüstü programda kayıtlı olan adayların başvurusu alınır. Ancak yapılan mülakat sınavında başarılı olup kesin kaydı yapılan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer programdan ilişiğini kesmesi ve ilişiğini kestiğine dair belge getirmesi gerekmektedir. Adli Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlara kesin kaydı yapılan öğrencilerden, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kaydı silinir.

2) Akademik referans mektubu, 1 adet (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin "Adli Bilimler Enstitüsü" adresinden temin edilebilir.)

3) Niyet mektubu; Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin "Adli Bilimler Enstitüsü" adresinden temin edilebilir)

4) Tezli yüksek lisans programına başvuru yapan adaylar için, ALES'ten veya GRE/GMAT Celtabet sınavlarından tabloda belirtilen puana denk veya üzeri olmak üzere puan almış olduğunu gösterir belge, (2015 Güz Dönemi ve sonrası geçerlidir.)

5) İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olmak üzere, YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL sınavlarından veya ÖSYM'nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından tabloda belirtilen puana denk veya üzeri puan aldığını gösterir sonuç belgesi,

Lisans veya önceden tamamladığı başka bir yüksek lisans öğreniminin tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde eğitim veren bir kurumda yapmış Türk vatandaşı adaylardan yüksek lisans başvurularında ilgili belgelerin onaylı bir örneğini veya aslını ibraz etmeleri halinde yabancı dil şartı aranmaz.

6) Adayların lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi,

Programa başvuruda bölüm şartı aranmaz.

7) Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi,

8) Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesinin aslı ve fotokopisi, (Transkript / not döküm belgesi 100'lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100'lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100'lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)

9) Askerlik Durum Belgesi (aslı olacaktır, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

10) Emniyet Hizmetleri Sınıfı için biriminden alacağı görev belgesi,

11) Bir (1) adet kırmızı yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,

12) 50 TL Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont.

Alıcı Bilgileri

Hesap : Gölbaşı Mal Müdürlüğü

Alıcı : Ziraat Bankası Gölbaşı Şubesi

Alıcı Hesap Numarası : TR560001000743000010005009

İşlem Kısmında : Adayın Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve " Başvuru Ücreti " ibaresinin yazılması gerekmektedir.

Not: Dekont çıktısı alınıp dosyaya eklenecektir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Yukarıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA