ÖSYM sözleşmeli personel alımı yapacak

ÖSYM başkanlığı Ankara ve İzmir'de ki şubelerinde Büro personeli, Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonlarında istihdam etmek üzere 30 sözleşmeli personel alımı yapacak.

ÖSYM sözleşmeli personel alımı yapacak

ÖSYM sözleşmeli personel alımı ilanı duyurdu. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre ÖSYM başkanlığı Ankara ve İzmir'de ki şubelerinde Büro personeli, Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonlarında istihdam etmek üzere 30 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuru Genel Şartları Neler ? 

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (On sekiz) yaşını tamamlamış olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  •  İlan tarihi itibarıyla gerekli belgelere sahip olmak,
  •  Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

Başvurular nasıl yapılacak ?

Başvurmak isteyen adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 06.04.2023 - 20.04.2023 tarihleri arasında gerçekleştirecek olup istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Kadro dağılımı nasıl olacak ?