ÖSYM 2022 KPSS Puanıyla Kamu Personeli Alım İlanı Yayımladı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 KPSS ile başvurularını alacağı 33 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

ÖSYM 2022 KPSS Puanıyla Kamu Personeli Alım İlanı Yayımladı

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda KPSS puanı ve giriş sınavıyla 33 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak 10 katı kadar aday belirlenip sınava alınacak.

Başvuru Genel Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) maddesinde yer alan bölümler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

ğ) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

h) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

ı) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

i) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 19 Ocak-2 Şubat 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapabilecektir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /