Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Düzeyinden Zabıta Memuru Alımı Yapılacak- Başvurular 4 Ocak'ta...

İBB'ye 100 zabıta memuru alımı için başvuru işlemleri 4 Ocak 2021 tarihinde başlıyor.

Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Düzeyinden Zabıta Memuru Alımı Yapılacak- Başvurular 4 Ocak'ta...

İBB'nin resmi sayfasından ve Resmi Gazete'den geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuruda, ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarından kadın-erkek zabıta memuru alımı yapılacağı, ilgili alım için başvuru yapacak adayların mezuniyet şartlarının yanı sıra KPSS şartını da yerine getirmesi gerektiği kaydedilmiş, başvuruların 4 Ocak'ta başlayacağı, işlemlerin 10 Ocak 2021 tarihine kadar süreceği belirtilmişti. Başvuru formunun e-Devlet üzerinden temin edilebileceğine yer verilen duyuruda, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU dışında fiziki olarak herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir." denilmişti.

Başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar ve kontenjan dağılımı şu şekilde: 

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.

2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)

3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (8/2/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

4. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.