Orman Genel Müdürlüğü 75 İlde 3937 Orman İşçisi Alımı Yapıyor

Orman Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ilanla diğer orman işçisi kadrosuna 3.937 işçi alımı yapılacak.

Orman Genel Müdürlüğü 75 İlde 3937 Orman İşçisi Alımı Yapıyor

Bu hafta yayımlanan ilanla 5.000 geçici personel alımı yapacağını duyurun Orman Genel Müdürlüğünde en büyük pay 3.937 kişilik kadroyla diğer orman işçisi statüsüne alım yapılacaktır.

İşkur üzerinden yapılacak başvurular 11 Nisan 2022 pazartesi günü başlıyor. Adayların başvuru yapabilmeleri için son gün 15 Nisan 2022 Cuma günüdür.

Alımlar için adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara katılmak zorunda.

Başvuru Genel Şartları

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

10. En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak,

11. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

12. Cinsiyeti erkek olmak,

13. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 25 yaşını doldurmamış olmak,

14. Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.

Alım Yapılacak İller

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /