OGM, 34 Şehre Mülakatsız Tekniker ve Büro Memuru Alımı Başvuru Sayfası (İsealim.ogm.gov.tr)

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda büro memuru ve tekniker kadrolarında istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Mülakatsız yapılacak memur alımında başvuru bilgileri yazımızda.

OGM, 34 Şehre Mülakatsız Tekniker ve Büro Memuru Alımı Başvuru Sayfası (İsealim.ogm.gov.tr)

OGM mülakatsız memur alımı başvuru sayfası.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan büro memuru ve tekniker alımına başvurular 14 Ekim 2020 günü başlıyor. Kamu Bülteni sayfasına mesaj atan binlerce aday, ilana nasıl başvuru yapacağını araştırmaya başladı. Biz de Kamubulteni.com olarak bu yazımızda OGM 'nin kamu personel alımının başvuru bilgilerine yer verdik.

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı bünyesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ’da yer alan Ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince yapılacak kamu personeli alımında adayların . 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olması gerektiğine yer verildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

- 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

- 2018 yılı KPSS (B) grubu Önlisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

- Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTLARI

ALIM YAPILAN ŞEHİRLER

BAŞVURU

İlana başvurular 14 Ekim günü başlıyor ve 21 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek.

http://isealim.ogm.gov.tr

İsealim sayfası üzerinden adaylar başvurularını yapacak. Yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada e Devlet kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda personel alımı butonuna tıklayarak başvurunuzu yapın.

Başvurular 14 Ekim gündüz saatlerinde başlayacak. 

İlanları takip için TIKLAYIN