O üniversite KPSS 60 puanla yeni personellerini arıyor! 18 yaşını tamamlayan başvurabilecek

İş arıyorsanız dikkat! Bu haber tam da size göre! Kocaeli Üniversitesi duyurdu! Detaylar haberimizde.

O üniversite KPSS 60 puanla yeni personellerini arıyor! 18 yaşını tamamlayan başvurabilecek

Kocaeli Üniversitesi elli beş personel alımı yapacağını duyurdu! Başvurular ne zaman? Hangi koşullar sağlanması gerekiyor? Tüm detaylar haberimizde.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİNE ELLİ BEŞ PERSONEL ALIMI

Cumhurbaşkanlığı SBB'de yapılan açıklamaya göre Kocaeli Üniversitesi, hemşire, sağlık teknisyeni, büro personeli, koruma ve güvenlik personeli, destek personeli, teknisyen ve tekniker kadrolarına sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 4.12.2023'e kadar devam edebilecek. Koşullar şu şekilde:

T.C. vatandaşı olmak.

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

Son başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Kamu görevinden herhangi bir sebepten ötürü ihraç edilenlerin başvuruları alınmayacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırılık sebebiyle kurumu tarafından sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen kişi fesih tarihinden itibaren 1 sene geçmediği sürece, sözleşmenin süresi boyunca Bakanlar Kurulu kararıyla uygulanır.

Kocaeli Üniversitesine Elli Beş Personel Alımı

Bu kuruluşta çalışırken iş akdi bu kuruluş tarafından feshedilenlerin veya kişisel nedenlerle istifa edenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2022 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. İlgili puan türlerinden en az (60,00000) puan almış olmaları gerekmektedir.

KPSS derecelendirme sıralamasına göre işe alınan ve işe başlamaya hak kazanan kişiler, görevlendirildikleri birimde, aynı sınıftaki diğer çalışanlar için geçerli olan çalışma saatlerine ve prosedürlerine uygun olarak çalışacaklardır.

Sahte belge veya beyanname ibraz edenlerin, ibraz ettikleri belgeleri sonradan eksik olduğu anlaşılanların veya gerekli belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları, yapılmış olsa dahi geçersiz sayılacak, sözleşme iptal edilecektir. Tamamlanması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

Kadrolar aşağıdaki gibidir:

Hemşire: Lisans (38 kişi)

Sağlık Teknikeri: Önlisans (2 kişi)

Sağlık Teknikeri: Önlisans (1 kişi)

Büro Personeli: Önlisans (3 kişi)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Erkek: Önlisans (4 kişi)

Destek Personeli Kadın: Ortaöğretim (1 kişi)

Destek Personeli Erkek: Ortaöğretim (2 kişi)

Teknisyen: Ortaöğretim (1 kişi)

Teknisyen: Ortaöğretim (1 kişi)

Tekniker: Önlisans (1 kişi)

Tekniker: Önlisans (1 kişi)

Kocaeli Üniversitesi personel alım başvuruları, 20 Kasım - 4 Aralık 2023 tarihleri ​​arasında https://basvuru4b.kocaeli.edu.tr adresindeki çevrimiçi başvuru formunun doldurularak tamamlanması gerekmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinin tatil gününe denk gelmesi durumunda başvurular bir sonraki iş günü saat 17.00'ye kadar kabul edilecektir.