Niğde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü KPSS Şartlı 12 ASDEP Görevlisi İstihdam Edecek!

Niğde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü kuruma 12 Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi istihdam edecek. Adaylar Niğde Merkez ve Bor'da istihdam edilecek.Adayların 4 yıllık eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden en az lisans mezunu olması ve 2015 veya 2016 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.Ayrıca adayın Niğde nüfusuna kayıtlı olması ya da başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır Niğde ili sınırlar

Niğde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü KPSS Şartlı 12 ASDEP Görevlisi İstihdam Edecek!

Niğde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda kuruma 12 Aile ve Sosyal Destek Personeli alımı yapılacağı açıklandı. Bu kadrolarda istihdam edilecek adaylar bakanlık tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılması yoluyla vatandaşlar ile kamu hizmetlerinin buluşturulmasının ve söz konusu hizmetlerin vatandaşlara sağladığı imkânların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesinin amaçlandığı Aile Sosyal Destek Programının hayata geçirilmesi için özel hizmet alımı yoluyla personel temin edecekler. Adaylar Niğde Merkez ve Bor’da istihdam edilecek. Alımı yapılacak adayların üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olması gerekiyor. Ayrıca adayların Niğde nüfusuna kayıtlı olması ya da başvuru tarihi itibariyle en az aydır Niğde’de ikamet ediyor olması gerekiyor. Adayların 2015 veya 2016 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olması da isteniyor. Başvurular 20 Mart Pazartesi 31 Mart Cuma tarihleri arasında yapılacak. Başvuru süresi uzatılmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Kamu haklarından mahrum olmamak
 3. Üniversitelerin 4 yıllık sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık Matbet suçlarından mahkûm olmamış olmak.
 5. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak
 6. Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP görevlilerinden terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmamak
 7. 2015 veya 2016 KPSS den P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
 8. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak
 9. Görev yapmasına engel bir sağlık sorunu ve seyahat engeli olmamak
 10. Niğde nüfusuna kayıtlı olmak ya da müracaat tarihi itibariyle en az 6 aydır Niğde’de ikamet ediyor olmak
 11. Başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. Başvuru formu
 3. Aslı ibraz edilmek kaydı ile diploma fotokopisi
 4. 2015 veya 2016 KPSS sonuç belgesi
 5. Adli Sicil Kaydı
 6. Özgeçmiş
 7. Sağlık Raporu
 8. İkametgah Belgesi
 9. 2 vesikalık fotoğraf

Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını ön başvuru formu ve istenen belgeler ile birlikte 31 Mart tarihine kadar ‘’ Şahinali Mah. Emin Erişingil Cad. No:27 51200 – NİĞDE’’ adresindeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen yapacaklar. Farklı yollarla ya da bu tarihten sonra yapılmış olan başvurular kabul edilmeyecek.

Duyuru için

Kamu personeli,işkur,sydv,banka personeli alım ilanlarından anında haberdar olmak için facebook grubumuza katılmak için

Kamubulteni.com KONYA