MUTTAŞ Muğla Sınavsız 49 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

Muğla ve çeşitli ilçelerinde istihdam edilmek üzere en az ortaöğretim mezunu 49 güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır.

MUTTAŞ Muğla Sınavsız 49 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

Başvuruların şahsen yapılacağı bu kadro için sınav ve KPSS şartı bulunmuyor. Adaylar evrak teslimini şahsen yapacak ve posta yolu ile belgeler kabul edilmeyecektir. Alınacak kadrolar daimi işçi statüsünde olacaktır.

Başvuru tarihleri

Başvurular 15-16-17-18 ve 21 Şubat 2022 tarihlerinde saat 10.00-17.00 arasında yapılacaktır.

Başvurular Muslihittin Mah. Mehmet Zekai Özbek Sok. No:77 Menteşe/Muğla adresine yapılacaktır.

Kadro dağılımı

Alınacak kadroların 4 tanesi Menteşe, 21 tanesi Bodrum, 10 tanesi Marmaris, 4 tanesi Güllük ve 10 tanesi Fethiye ilçelerine dağıtılacaktır.

Başvuru için genel şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • 657 sayılı kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1),(4),(5),(6),(7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak

Özel şartlar

 • En az eğitim düzeyi ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak
 • Vardiyalı çalışma sistemine uyumlu
 • Mesleğin icra edilmesini engelleyecek herhangi bir rahatsızlığa sahip olmamak
 • 18 yaşını aşmış ve 35 yaşın altında olmak
 • Özel güvenlik mesleğini icra edebileceğini belirten ‘’özel güvenlik görevlisi olur’’ ifadeli sağlık raporuna sahip olmak
 • Tercihen başvurulan ilçede ikamet ediyor olmak

Başvuru için gerekli belgeler

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (e devletten alınabilir)
 • Vesikalık fotoğraf (2adet)
 • Askerlik durum belgesi (edevletten alınabilir)
 • İş başvuru formu (www.muttas.com.tr adresinde yer alan form kullanılacaktır)
 • Adli sicil kaydı (edevletten alınabilir)
 • İkametgah belgesi (edevletten alınabilir)
 • Başvuruda bulunulan unvana ilişkin Silahsız Özel Güvenlik kartı fotokopisi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği