Mülakat Şartsız Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapılacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne mülakat şartsız KPSS puanlarıyla sözleşmeli sağlık personel alımı yapılacak.

Mülakat Şartsız Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapılacak

Mülakat Şartsız Sözleşmeli Sağlık Perosneli Alınacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne mülakat şartsız KPSS puanlarıyla sözleşmeli sağlık perosneli alımı yapılacak. Üniversite Rektörlüğü'nce personel alımına dair yapılan resmi duyuruda alımlarla ilgili, 'Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.' ifadelerine yer verilirken,  Başvuru işlemlerinin 12 Mart 2019 tarihine kadar devam edeceği, başvuruların şahsen üniversitenin personel daire başkanlığına yapılacağı belirtildi. Başvuru yapacak adaylar 657 sayılı DMK'nın 48 'inci maddesindeki genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartları da yerine getirmek durumundalar. 

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER

1- Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.

2- 2018 KPSS (B) sonuç belgesi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

3- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

4- Adli Sicil Kaydı.

5- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. 6- 2 adet vesikalık fotoğraf.

NOT: 1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir. 3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA