Mülakat Şartı Olmadan Kamuya Sağlık Teknikeri Büro Personeli Destek Personeli Tekniker İle Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alım İlanı Yayımlandı

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında herhangi bir ikamet şartı olmadan Kütahya Sağlık Bilimler Üniversitesi’ne 100 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Mülakat Şartı Olmadan Kamuya Sağlık Teknikeri Büro Personeli Destek Personeli Tekniker İle Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alım İlanı Yayımlandı

Farklı kadrolarda yapılacak alımlar için ilan bugün yayımlandı. Toplamda 7 farklı pozisyonda yapılacak alımlarda 100 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Başvurular ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına yönelik olarak açıldı.

Alım Yapılacak Kadrolar

Ön Lisans Mezunu

Sağlık Teknikeri: 6 personel

Büro Personeli: 5 personel

Tekniker: 3 personel

Ortaöğretim Mezunu

Teknisyen: 5 personel

Şoför: 1 personel

Destek Personeli: 40 personel

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 40 personel

KPSS Şartı Var Mı?

Başvurular 2022 KPSS puanıyla yapılacak. ön lisans mezunları için KPSS P3, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puan türü baz alınacak. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunun tamamında, destek personeli kadrosunun bir kısmında başvuru için 70 ve üzeri puan şartı aranırken diğer kadrolarda taban puan şartı aranmamakta.

Başvuru Genel Şartları

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

3- Kamu haklarından mahrum olmamak.

4-Erkek aday için askerlik ile ilişiği olmamak

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6- Görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

10- Belirtilen bölümlerden mezun olmak

11- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak

12- Arşiv araştırması olumlu olmak

Başvuru Özel Şartları

Başvuru İçin İstenen Belgeler

1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

2- Başvuru formu, (Üniversitenin web sayfasından temin edilecektir)

3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı)

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf, (1 adet)

6- Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren belge (e-Devletten alınabilir )

7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)

8- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)

9- Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

10- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

11- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni (Üniversitenin web sayfasından temin edilecektir)

12- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Açık Rıza Metni (Üniversitenin web sayfasından temin edilecektir)

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını şahsen veya posta yoluyla yapacak olup başvurular Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:22 Merkez / Kütahya adresine yapılacaktır. Posta veya kargoda yaşanacak sıkıntılardan dolayı geciken başvurulardan üniversite sorumlu değildir.

Başvurular 31 Ocak-14 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar ilan edilen kadroların sadece birine başvuru yapabilecektir.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /