Mülakat Olmadan Büro Personeli Koruma ve Güvenlik Tekniker ve Mühendis Alımı Başvuruları Başladı

Marmara Üniversitesi tarafından kamu personel alım ilanı yayımlandı. 4 farklı pozisyonda toplamda 47 kamu personeli alımı yapılacak.

Mülakat Olmadan Büro Personeli Koruma ve Güvenlik Tekniker ve Mühendis Alımı Başvuruları Başladı

Marmara Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis ve tekniker alımı gerçekleştirilecek. Başvurular lisans e önlisans mezunlarına yönelik olurken adaylar başvurularını 2022 KPSS puanlarıyla yapacaktır.

Alım Yapılacak Kadrolar

Büro Personeli: 20 personel

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 20 personel

Mühendis: 1 personel

Tekniker: 6 personel

Alım Yapılacak Kadrolar ve Nitelikleri

Başvuru Genel Şartları

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2022 KPSS P3 ve Önlisans Mezunları için 2022 KPSS P93 Puanı esas alınacaktır.

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

Başvuru İçin İstenen Belgeler

1- Fotoğraflı CV (https://pdb.marmara.edu.tr/idari/sozlesmeli-personel-cv internet adresinden ulaşılabilir.)

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 24 Kasım-8 Aralık 2022 tarihleri arasında https://persis.marmara.edu.tr/ internet adresinden online olarak yapabilecektir.