Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mülakatsız Personel Alımı Yapılacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda en az lise mezunları arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile mülakatsız yapılacak personel alımında başvuru bilgileri yazımızda.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mülakatsız Personel Alımı Yapılacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi personel alacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan kamu ilanında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca yapılacak kamu personeli alımında Muğla merkezde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi birimlerinde istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

5. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler.

6. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

ÖZEL ŞARTLAR

İlanın başvuru özel şartları ve kadro dağılımı şu şekilde:

BAŞVURU

İlana başvurular başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 48000 Menteşe/Muğla adresine şahsen veya posta yoluyla müracaatını yapacak. Başvuru evrakları şu şekilde:

1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.) 2. 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 3. Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi 5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 8. Özel şartlarda istenen diğer belgeler ( SGK Hizmet Dökümü, Çalışma Belgesi, Sertifika v.s.)

KAMUBULTENİ.COM  |ANKARA