Mucur Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Başvuruları Başladı

Kırşehir Mucur Belediye Başkanlığı'nın itfaiye eri ve zabıta memuru alımı için başvuru işlemleri başladı.

Mucur Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Başvuruları Başladı

Mucur Belediye Başkanlığı'nca yayımlanan ilanda alıma dair şu ifadelere yer verilmişti, "Kırşehir İli Mucur Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır."

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvurular Belediye'nin Yazı İşleri Genel Müdürlüğü'ne şahsen yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adayların Türk Vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması, "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, Mobilbahis hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak," şartını yerine getirmesi, ilan edilen kadrolar için belirtilen başvuru özel şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.

Başvuru Özel Şartları Şu Şekilde: 

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN NE TALEP EDİLECEK?

Başvuru sırasında adaylardan Nüfus Cüzdanı ya da kimlik kartı fotokopisi, diploma ya da mezuniyet belgesinin fotokopisi, yabancı okul mezunları için denklik belgesinin fotokopisi, KPSS sonuç belgesinin çıktısı, askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan, itfaiye eri kadrosu için B sınıfı sürücü belgesi beyanı, 2 fotoğraf talep edilecek. Başvurular 25 Temmuz 2018 mesai bitimine kadar Mucur Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA